Cách chặn các tin nhắn rác và cuộc gọi số lạ trên IPhone

Đối với người dùng iOS

Trong bản iOS 13, Apple đã bổ sung thêm tính năng “Silence Unknown Callers” (Tắt tiếng người gọi không xác định). Đúng như tên gọi, khi tính năng này được kích hoạt điện thoại sẽ tự động gửi các cuộc gọi từ những số điện thoại không xác định vào hộp thư thoại để tránh ảnh hưởng đến người dùng.

Cụ thể, Apple sẽ sử dụng Siri cho phép điện thoại đổ chuông khi nhận cuộc gọi từ các số trong danh bạ (Contacts), thư (Mail) và tin nhắn (Message). Các cuộc gọi khác sẽ tự động được gửi vào hộp thư thoại.

Để kích hoạt tính năng chặn cuộc gọi làm phiền, bạn vào Cài đặt (Settings) > Điện thoại (Phone) và kích hoạt tùy chọn Tắt tiếng cuộc gọi không rõ (Silence Unknown Callers).

Để chặn thư rác đối với email, người dùng cũng làm tương tự, vào Cài đặt (Settings) > Mail > Bỏ qua người gửi bị chặn (Ignore Blocked Senders), sau đó nhấn vào dòng Bị chặn (Blocked) bên dưới và thêm người muốn chặn vào.

Để chặn tin nhắn rác, bạn chọn mục Tin nhắn (Messages) trong Cài đặt, rồi chọn Lọc người gửi không xác định (Filter Unknown Senders).

Chế độ này được kích hoạt đồng nghĩa với việc tất cả tin nhắn từ những người không có trong danh dạ sẽ được đặt vào một thẻ riêng trong ứng dụng Message, do đó bạn cũng sẽ không nhận được thông báo về tin nhắn mới.