Download Font Myriad Pro Full

Bộ font chữ Myriad Pro Full, Bộ font chữ Myriad Pro là bộ font chữ do Adobe sản xuất cung cấp mặc định vào trong phần mềm thiết kế của họ như Adobe illustrator, Photoshop, Idesign… So với ban đầu thì chỉ có 6 định dạng.

Là bộ font chữ được nhiều người dùng nhất trên toàn thế giới. Style rất đa dạng mang tính đồng bộ rất cao, được sử dụng rộng rãi trong thiết kế và biên tập nội dung như: Thiết kế tờ rơi, Thiết kế Banner, Website, Catalog….và biên tập nội dung cho Website, dàn trang báo, tạp chí….

Dưới đây là liệt kê tất cả các định dạng của font Myriad Pro Full
Myriad Pro Full Tiếng Việt 40 định dạng
 1. Myriad Pro Light Condensed Việt hóa
 2. Myriad Pro Light Condensed Italic Việt hóa
 3. Myriad Pro Condensed Việt hóa
 4. Myriad Pro Condensed Italic Việt hóa
 5. Myriad Pro Semibold Condensed Việt hóa
 6. Myriad Pro Semibold Condensed Italic Việt hóa
 7. Myriad Pro Bold Condensed Việt hóa
 8. Myriad Pro Bold Condensed Italic Việt hóa
 9. Myriad Pro Black Condensed Việt hóa
 10. Myriad Pro Black Condensed Italic Việt hóa
 11. Myriad Pro Light SemiCondensed Việt hóa
 12. Myriad Pro Light SemiCondensed Italic Việt hóa
 13. Myriad Pro SemiCondensed Việt hóa
 14. Myriad Pro SemiCondensed Italic Việt hóa
 15. Myriad Pro Semibold SemiCondensed Việt hóa
 16. Myriad Pro Semibold SemiCondensed Italic Việt hóa
 17. Myriad Pro Bold SemiCondensed Việt hóa
 18. Myriad Pro Bold SemiCondensed Italic Việt hóa
 19. Myriad Pro Black SemiCondensed Việt hóa
 20. Myriad Pro Black SemiCondensed Italic Việt hóa
 21. Myriad Pro Light Việt hóa
 22. Myriad Pro Light Italic Việt hóa
 23. Myriad Pro Regular Việt hóa
 24. Myriad Pro Regular Italic Việt hóa
 25. Myriad Pro Semibold Việt hóa
 26. Myriad Pro Semibold Italic Việt hóa
 27. Myriad Pro Bold Việt hóa
 28. Myriad Pro Bold Italic Việt hóa
 29. Myriad Pro Black Việt hóa
 30. Myriad Pro Black Italic Việt hóa
 31. Myriad Pro Light SemiExtended Việt hóa
 32. Myriad Pro Light SemiExtended Italic Việt hóa
 33. Myriad Pro SemiExtended Việt hóa
 34. Myriad Pro SemiExtended Italic Việt hóa
 35. Myriad Pro Semibold SemiExtended Việt hóa
 36. Myriad Pro Semibold SemiExtended Italic Việt hóa
 37. Myriad Pro Bold SemiExtended Việt hóa
 38. Myriad Pro Bold SemiExtended Italic Việt hóa
 39. Myriad Pro Black SemiExtended Việt hóa
 40. Myriad Pro Black SemiExtended ItalicViệt hóa

Free Download Now