Đối với nhà quảng cáo bán lẻ, Quảng cáo mua sắm tiếp tục lên ngôi

Quảng cáo Google Mua sắm chiếm 36 phần trăm chi tiêu tìm kiếm trong Q4. Các tài khoản cô lập mua bằng tiền USD, Quảng cáo mua sắm chiếm 27 phần trăm chi tiêu trong Q4, giảm nhẹ so với 28 phần trăm trong quý 3, Marin tìm thấy.

Theo báo cáo của Merkle  chi tiêu cho quảng cáo Google Mua sắm có tốc độ tăng trưởng cao nhất kể từ giữa năm 2016, với mức tăng 42% trong năm của Q4 trong số các khách hàng của công ty, làm lệch hướng nhà bán lẻ lớn

Số lần hiển thị trên Điện thoại di động cho quảng cáo Google Mua sắm tăng 107 phần trăm trong quý 4 năm 2018 so với năm trước, Merkle tìm thấy.

Thương mại điện tử đang phát triển như một kênh quảng cáo và do đó, chúng ta sẽ thấy ngành công nghiệp chi tiêu nhiều hơn cho các định dạng quảng cáo kênh thấp hơn, như Quảng cáo mua sắm Google và Quảng cáo sản phẩm động trên Facebook, cho phép các thương hiệu thu hút sự chú ý của người tiêu dùng Những điểm quan trọng nhất trong hành trình mua hàng, Wes cho biết Wesley MacLaggan, SVP của Marketing tại Marin Software.

 

Các thương hiệu được tài trợ và các sản phẩm được tài trợ của Amazon cũng nằm trong số những người bán kết hợp quảng cáo kênh thấp hơn trên nền tảng đó.

Trên Google, sự tăng trưởng trong Quảng cáo mua sắm – và nhật thực tiếp theo của quảng cáo văn bản – cho thấy không có dấu hiệu chậm lại. Khi cạnh tranh Google Mua sắm tiếp tục leo thang, điều quan trọng hơn đối với các nhà quảng cáo là đảm bảo họ đang tối ưu hóa nguồn cấp dữ liệu sản phẩm, giá thầu và ngân sách của mình để duy trì các chiến dịch có lợi nhuận. Sự tăng trưởng của số lần hiển thị và nhấp chuột mua sắm trên thiết bị di động cũng có nghĩa là các nhà bán lẻ cần chú ý hơn đến việc tối ưu hóa trải nghiệm trang web của họ cho thiết bị di động.

Theo Search engine land