Cách tính Sim Đại Cát?

Sim của bạn dù xấu hay đẹp đều mang một ý nghĩa ( cát hoặc hung ) cách tính tìm tài vận cho sim của bạn.

Công thức: 

Lấy bốn số cuối của số điện thoại chia 80, trừ đi phần chẵn, sau đó lấy phần lẻ nhân cho 80 ra số cuối cùng để tra bảng phụ lục.
Ví dụ: Số điện thoại là 01666.069.666  có 4 số cuối là 9666.

Lấy 4 số cuối là 9666:80 = 120,825, lấy 120,825 – 120 = 0,825, sau đó lấy 0.8255 x 80 =66 (tra mục theo bảng với số 66) với ý nghĩa là: “Mọi việc như ý, phú quý tự đến” – Đại cát.

Ngoài ra, nếu như bạn muốn mua sim phong thủy thì chắc chắn bạn không thể bỏ qua 4 điều phải biết về sim phong thủy, tất cả kiến thức về sim phong thủy sẽ được giải mã chỉ trong 5 phút.

Phụ lục tra cứu xem sim của bạn là sim đại cát hay không?

Cách tính sim phong thủy hợp năm sinh